Piškotki in politika zasebnosti

Piškotki

Na spletni strani uporabljamo naslednje piškotke:
Piškotek seje
Piškotek seje se uporablja za prepoznavo vaših vnešenih podatkov na naši spletni strani. 
Z uporabo spletne strani se strinjate z uporabo naših piškotkov. V kolikor piškotkov ne želite uporabljati, si te lahko izklopite v vašem spletnem brskalniku. Podrobna navodila za izklop piškotkov najdete v pomoči vašega spletnega brskalnika.

 

Politika zasebnosti

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih kot Turistična kmetija Dervarič upravljavec zbira od vas, ko vnesete svoje osebne podatke ob vzpostavitvi stika z nami preko kontaktnega spletnega obrazca za namen oddaje povpraševanja.

Upravljajvec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:
Turistična kmetija Dervarič
Simona Božič - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Za: Simona Božič
Kopriva 17, 9246 Razkrižje, Slovenija
Telefon: +386 31 365 985
E-pošta: tkdprenocisca@gmail.com

Osebni podatki in namen njihove uporabe

  1. V kolikor želite na naši spletni strani oddati povpraševanje glede zasedenosti in rezervacije namestitvenih kapacitet, morate v spletni obrazec vnesti naslednje osebne podatke: ime in priimek, državo bivanja, telefonsko številko in e-poštni naslov. Podatki so uporabljeni izključno za namen odgovora na povpraševanje. 
    V kolikor želite na naši spletni strani oddati povpraševanje za namen nakupa in dostave izdelkov, morate v spletni obrazec vnesti naslednje osebne podatke: ime in priimek, telefonsko številko in e-poštni naslov. Podatki so uporabljeni izključno za namen odgovora na povpraševanje.

  2. Ponudniki nastavnitvenih dejavnosti smo v Republiki Sloveniji po zakonu obvezani k prijavi gostov in vodenju knjige gostov (prijava gostov in vodenje knjige gostov). Ob prihodu gostov je vsak lastnik nastanitvenega obrata (ali od njega pooblaščena oseba) dolžna prijaviti vsako osebo, ki bo bivala v nastanitvenem obratu preko aplikacije eTurizem na spletni strani AJPES-a. Podatki, ki se posredujejo, so ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo ter oblika in številka osebnega dokumenta. Ti podatki se hkrati zabeležijo v knjigo gostov, do katere ima upravljavec dostop na spletni strani AJPES-a in jo hkrati hrani v tiskani obliki.

Upravljavec spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu Turistična kmetija Dervarič določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na Turistična kmetija Dervarič, upravljavec ne prevzema nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.
Da bi preprečil nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranil natančnost osebnih podatkov in zagotovil njihovo ustrezno rabo, upravljavec uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za varovanje podatkov, ki jih zbira. Upravljavec pa ne more popolnoma izljučiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Soglasje in čas hrambe osebnih podatkov

Posameznik, ki je posredoval svoje osebne podatke v zgoraj naštetih primerih, je s posredovanjem podal svoje jasno in nedvoumno soglasje za hrambo in obdelavo podatkov. Obdelava je na ta način zakonita po členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

  1. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov v primeru oddanega povpraševanja na spletni strani Turistična kmetija Dervarič je podano s potrditvijo na gumb »Pošlji«.
    Pridobljeni podatki se v primeru potrditve rezervacije nastanitvene enote hranijo do datuma odhoda. Po odhodu se pridobljeni podatki izbrišejo. V primeru povpraševanja, ko do dejanske potrditve rezervacije ne pride, pa se pridobljeni podatki hranijo za čas komunikacije s posameznikom in se izbrišejo takoj, ko posameznik zavrne rezervacijo.
    Pridobljeni podatki se v primeru dogovora o nakupu oziroma dostavi izdelkov hranijo do dejanskega nakupa oziroma dostave izdelkov. Po opravljeni predaji izdelkov se pridobljeni podatki izbrišejo. V primeru, ko do dejanskega nakupa izdelkov ni prišlo, pa se pridobljeni podatki hranijo za čas komunikacije s posameznikom in se izbrišejo takoj, ko posameznik zavrne nakup.

  2. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov za potrebe prijave osebe, ki biva v nastanitvenem obratu, in vodenja knjige gostov je podano s predložitvijo osebnega dokumenta posameznika na vpogled.

Pridobljeni podatki se hranijo do konca tekočega koledarskega leta in še naslednje eno (1) koledarsko leto. Po preteku tega obdobja se knjiga gostov v elektronski obliki izbriše, knjiga gostov v fizični obliki pa uniči.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.
Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij oddajte vlogo po navadni pošti na naslov: Turistična kmetija Dervarič, Kopriva 17, 9246 Razkrižje ali po elektronski pošti na e-naslov: tkdprenocisca@gmail.com. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.
Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov, se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:
Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp@ip-rs.si).